Jak ogłosić upadłość konsumencką i czy warto to zrobić?

jak ogłosić upadłość konsumencką

Dla osób prywatnych, które popadły w ogromne zadłużenie i szukają sposobu, aby z niego wyjść, istnieje prawnie usankcjonowane światełko w tunelu. Mowa oczywiście o upadłości konsumenckiej, będącej jedną z bardziej znanych metod oddłużania w naszym kraju. Tylko jak ogłosić upadłość konsumencką (i to najlepiej jak najszybciej, z uwagi na szybkie tempo narastania długów)? Czy w ogóle warto decydować się na taki krok?

Wszystkie te kwestie są bardzo istotne i warto się dobrze z nimi zapoznać, zanim podejmie się jakiekolwiek formalne kroki w kierunku ogłoszenia upadłości. W dalszej części tego artykułu postaramy się dokładnie omówić, jak ogłosić upadłość konsumencką, a także odpowiedzieć wyczerpująco na resztę postawionych powyżej pytań.

Jak ogłosić upadłość konsumencką szybko i skutecznie?

Formalnie proces ogłaszania upadłości konsumenckiej zaczyna się od złożenia wniosku w sądzie, ale tak naprawę już wcześniej będzie trzeba podjąć pewne kroki. Jak ogłosić upadłość konsumencką szybko i skutecznie? Warto przed złożeniem wniosku odszukać i skatalogować wszystkie dokumenty związane z posiadanymi długami, a także obecną ciężką sytuacją finansową (chodzi tutaj o dokumentację związaną z kosztami utrzymania, posiadanymi zarobkami, stałymi wydatkami, trudnym stanem zdrowotnym utrudniającym lub uniemożliwiającym pracę i nie tylko).

Po złożeniu wniosku (warto jeszcze wcześniej trzy razy sprawdzić, czy na pewno nie popełniono w nim żadnych błędów formalnych) w dalszej kolejności szacowana będzie wartość majątku, a także ustalany będzie plan, według którego przez kilka lat go ogłoszeniu upadłości dłużnik będzie przynajmniej częściowo spłacał nagromadzone długi. Jeśli przez ten okres będzie dokonywał wpłat regularnie, po jego minięciu reszta zobowiązań zostanie umorzona. Jest też możliwość ogłoszenia upadłości bez planu spłat, ale zdarza się to rzadko i tylko w bardzo ekstremalnych przypadkach.

Czy warto ogłaszać upadłość konsumencką?

Dla wielu poważnie zadłużonych osób upadłość konsumencka może okazać się dobrym rozwiązaniem. Trzeba jednak pamiętać, że niesie ona za sobą bardzo poważne konsekwencje, a po jej przeprowadzeniu długi całkiem nie znikną, tylko wciąż będzie trzeba regularnie płacić wyznaczone raty. Należy więc dobrze się zastanowić, czy jest to właściwy krok.

Może on sprawdzić się szczególnie w sytuacji, kiedy rozmiary długu są tak ogromne, że praktycznie uniemożliwiają spłacenie go w normalnym trybie nawet mimo najlepszych chęci. Zwłaszcza, jeśli dana osoba nie posiada nieruchomości czy innego wartościowego mienia, które nie chciałaby, aby trafiło w ręce syndyka.

Dodaj komentarz