Monitoring HACCP dla branży spożywczej – konieczność i wymóg

monitoring HACCP

Sterylnie czyste centra handlowe, czy inne obiekty z punktami gastronomicznymi, w których tłumnie przebywamy, każdego dnia narażone są na szkodniki. Wydawać by się mogło, że współczesne czasy nie pozostawiają miejsca na higieniczne i porządkowe zaniedbania. Bywa jednak różnie, dlatego warto inwestować w takie rozwiązania, które pozwolą odpowiednio wcześniej wykryć niebezpieczeństwo i zapobiec pladze insektów. W tej kwestii najlepiej sprawdza się monitoring HACCP. Dzięki niemu można skutecznie zabezpieczyć miejsca produkcji żywności.

Czym jest monitoring HACCP?

Monitoring HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points), czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli to bardzo ważny system dla branży spożywczej, która zajmuje się sprzedażą, produkcją i dystrybucją żywności. Kontrola przeprowadzana dzięki HACCP, pozwala lustrować obiekty przeznaczone do wszelkiego kontaktu z żywnością. Efektem działania monitoringu jest wykrycie i zabezpieczenie wszystkich tych miejsc, w których mogą znaleźć się szkodniki żywności.

Warto przy tym wiedzieć, że monitoring HACCP nie jest dobrowolnym wyborem, a koniecznością, którą jasno regulują ustawy i prawo Unii Europejskiej. Jest to ustawa o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz.U. z dnia 27.09.2006r). Ustawa ta opiera się na rozporządzeniach nr. 178/2002 oraz 852/2004 Parlamentu Europejskiego. Wynika z niej jasno, że od 1 stycznia 2006 roku, podmioty zajmujące się produkcją, przetwarzaniem, przetrzymywaniem lub sprzedażą żywności zobligowane są do wdrożenia systemu HACCP, skupiającego się na walce z niepożądanymi insektami.

Główne cele systemu HACCP

Niezawodny w branży spożywczej system HACCP pomaga w skutecznej walce ze szkodliwymi insektami. Monitoring HACCP jest niezbędny, ponieważ szkodniki zagrażają wielu działalnościom, których praca skupia się w mniejszym lub większym stopniu na jedzeniu. Główne cele systemu to m.in.:

– analiza potencjalnych zagrożeń występujących na obszarze objętym monitoringiem;

– lokalizacja ewentualnych miejsc oraz etapów produkcji, w których mogą wystąpić szkodniki;

– wskazanie krytycznych zagrożeń dla bezpieczeństwa życia i zdrowia konsumenta żywności z obszaru objętego monitoringiem HACCP;

– wdrożenie niezbędnych zasad postępowania celem naprawy problemów.

Wprowadzenie monitoringu HACCP jest niezbędne, należy jednak pamiętać, że posiadanie samego systemu jest niewystarczające. Trzeba także przestrzegać procedur, zasad BHP oraz zaleceń personelu. Dotyczy to zarówno higieny osobistej, samego zwalczania szkodników, jak i również czyszczenia i dezynfekcji.

Dodaj komentarz