Co grozi za samowolne ustawienie, przestawienie znaku drogowego?

Znaki drogowe mają za zadanie ułatwić poruszanie się po drogach kierowcom, rowerzystom oraz pieszym. Ich posadowienie każdorazowo wymaga zatwierdzenia przez odpowiednie organy, osoby. Dotyczy to także pachołków czy słupków, które mogą ograniczać parkowanie w określonych strefach. Jakie kary grożą za samowolny montaż znaku drogowego lub jego przestawianie?

Co grozi za samowolne ustawienie znaku drogowego?

Prawo w żaden sposób nie reglamentuje dostępu do oznakowania pionowego. Znaki drogowe producenta Unistop mogą być wypożyczone lub kupione przez każdego. Warto jednak pamiętać, że mimo to samodzielne ustawienie ich przy drodze jest nielegalne. Zgodnie z przepisami takie zachowanie jest wykroczeniem. Grozi za to kara aresztu (od 5 do 30 dni), ograniczenia wolności (do 30 dni) bądź grzywny (do 5.000 zł). Warto podkreślić, że dotyczy to zarówno dróg publicznych, jak i wewnętrznych, w strefie zamieszkania i na terenach prywatnych. Prawo do decydowania o organizacji ruchu na danym terenie ma zarządca drogi lub jej właściciel. W przypadku dróg prywatnych oraz wewnętrznych konieczne jest przestrzeganie przepisów dotyczących poruszania się po publicznych.

Kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny ponoszona jest także w przypadku samodzielnego przestawienia znaku drogowego oraz samowolki polegającej na nielegalnym malowaniu lub usuwaniu znaków poziomych.

Co ciekawe, kwestia samowolnego umieszczania znaków drogowych została poruszona także w Prawie drogowym, w artykule 45. Grozi za to kara grzywny, która aktualnie według taryfikatora wynosi 100 zł.

Znaki drogowe – za co jeszcze można być ukaranym?

Artykuł 85 Kodeksu wykroczeń nie odnosi się jedynie do samoczynnego ustawienia lub przestawienia znaku drogowego. Warto podkreślić, że można zostać ukaranym karą więzienia, ograniczenia wolności albo grzywny także za przestawianie, obracanie i zasłanianie oznakowania. Trzeba zaznaczyć, że czasem może być to działanie nieumyślne, związane np. z zastawieniem znaku przez kierowcę dużego samochodu dostawczego. Karze podlega także uszkodzenie znaków, np. malowanie po ich powierzchni czy zdrapywania odblaskowej powłoki, łamanie, wyginanie – aby ponieść konsekwencje prawne, nie musi dojść do całkowitego zniszczenia oznakowania. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń niedopuszczane jest także samodzielne usuwanie znaków. Przepisy dotyczącą także urządzeń ostrzegawczych lub zabezpieczających. Ich samodzielne ustawienie, zniszczenie, uszkodzenie, usunięcie, jak i włączenie oraz wyłączenie podlegają karze.

Jak legalnie ustawić znak drogowy?

Wspomniano wcześniej, że za oznakowanie drogowe odpowiada zarządca lub właściciel drogi, oraz że w przypadku dróg prywatnych muszą być na nich przestrzegane takie same zasady jak na publicznych. Chcąc posadowić znak drogowy w wybranym miejscu lub zmienić jego położenie należy złożyć wniosek do właściwego zarządcy ruchu. W przypadku drogi gminnej lub powiatowej pismo należy skierować do starosty, drogi wojewódzkiej – marszałka województwa, a drogi ekspresowej lub autostrady – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Warto podkreślić, że musi być on odpowiednio uargumentowany, dlaczego brak określonego znaku drogowego lub jego aktualne posadowienie stanowi zagrożenie. Ważne jest, aby montażem znaku drogowego zajęły się profesjonale firmy, jak np. wspomniany wcześniej Unistop, które nie tylko dostarczą zgodne z przepisami prawa znaki drogowe, ale i posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowe posadowienie tego oznakowania.

Dodaj komentarz