Sakralne zabytki Przemyśla – kościół Franciszkanów

Automatycznie zapisany szkic

Kościół Franciszkanów jest jednym z ważniejszych zabytków sakralnych na terenie Przemyśla. To cenny zabytek dawnej architektury, który może się jednocześnie pochwalić wspaniałym wystrojem wnętrza. Dlaczego warto zwiedzić tę świątynię? Z jakich względów turyści w czasie wycieczki po tym mieście tak chętnie zaglądają do tego kościoła?

Franciszkanie w Przemyślu pojawili się dość wcześnie. W latach 30-tych XIII wieku mieli oni już korzystać z kościoła, który stał niegdyś przy ulicy Katedralnej. Własną świątynię Franciszkanie otrzymali w latach 70-tych XIV stulecia, a poświęcił franciszkanin – biskup Eryk de Winsen, którego portret można ujrzeć w kościelnym wnętrzu. Zniszczony w połowie XVII wieku przez pożar kościół został w 1658 roku odbudowany, a uzyskaną wówczas formą cieszył się do XVIII stulecia. Obecną formę świątynia franciszkańska zawdzięcza przebudowie z XIX wieku oraz pracom konserwatorskim, które przeprowadzono tu w XX wieku.
Na co warto zwrócić szczególną uwagę w trakcie zwiedzania tego zabytku?
Kościół Franciszkanów może się pochwalić piękną fasadą, przed którą znajdują się trzy rzeźby z drugiej połowy XVIII wieku. Ich autorem jest Fabian Fesinger – lwowski artysta, którego prace spotkać można m. in. na terenie Lwowa. Rzeźby przed świątynią franciszkańską przedstawiają Najświętszą Maryję Pannę Niepokalanego Poczęcia, bł. Jana Dunsa Szkota (szkockiego filozofa i teologa) oraz św. Idziego. Ciekawą ozdobą fasady jest też polichromia, która przedstawia scenę Koronacji Matki Boskiej.
W prezbiterium można ujrzeć ciekawy ołtarz główny, który został zaprojektowany przez lwowskiego artystę Piotra Polejowskiego. W ołtarzu tym można ujrzeć dwa obrazy: cudowny obraz Matki Bożej Niepokalanej z XVI/XVII wieku oraz obraz przedstawiający Śmierć św. Marii Magdaleny. W nawie głównej wyróżnia się z kolei ambona z figurą św. Franciszka, uchwyconego w chwili, gdy wygłasza ptakom kazanie. Z początku XX wieku pochodzi kaplica Pana Jezusa Miłosiernego, w której znajduje się obraz Chrystusa Miłosiernego z XVII wieku. W lewej nawie wyróżnia się z kolei ołtarz św. Wincentego – patrona kościoła. Pięknie prezentuje się też chór, ozdobiony rokokowymi rzeźbami, oraz pochodzące z XVIII wieku organy. Warto też pamiętać o tym, że w kościele franciszkańskim od XVI wieku znajdują się relikwie św. Wincentego – patrona Przemyśla.

Kościół Franciszkanów bez wątpienia jest jednym z tych obiektów, które warto zwiedzić podczas wizyty na terenie Przemyśla. To piękny zabytek sztuki sakralnej, który przyciąga i ciekawą formą, i bogatym wystrojem wnętrza.

Dodaj komentarz